Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

11/05/2018

Miniemen Festival

25/08/2013

Miniemen festival

 
 
 
Miniemen Festival
  
Wij danken 

muziekfestival van de miniemen,miniemen,marolle,marollen,jacques van der biest,walter van damme,amaury de merode,midis miniemen,concert miniemen,parochie van de miniemen,miniemenkerk,godsdienst muziek,muziekfestival brussel,jonge musikanten,muziek,miniemen kerk,miniemen festival,jacques vanherenthals,aurele de merode,nathalie de merode,prins de merode

TREE TOP voor hun hulp
 

Het Miniemen Festival verhuist

naar de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van Belgie

 

Sinds 2012 heeft het Miniemen Festival des Minimes het Festival Midis-Minimes opgevolgd in de Miniemen kerk. De Midi-Minimes waren vertrokken naar het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

Bij het overlijden van Pastoor Jacques Van der Biest kwam de Miniemenkerk onder de verantwoordelijkheid van priester Bernard Lenge Mulumbi en de vicaris Hervé Hygonnet.

De getrouwen van het festival ondervonden zeer snel de vijandigheid van de twee priesters tegenover de culturele activiteiten. In 2017 heeft het ontbreken van respect, zowel ten opzichte van de organisatoren als tegenover het publiek, alsook de systematische sabotage van de concerten de situatie het ondragelijk  gemaakt.

Zonder rekening te houden met de overeenkomst tussen de Kerkfabriek en “le Centre d’Oeuvres de Merode “ , organisator van het Miniemen Festival, kwamen de priesters met eisen die geen enkele concert organisator kon aanvaarden. Zulkdanige eisen om eigenlijk het Miniemen Festival aan de deur te zetten( zie proces verbaal : PV réunion Festival des Minimes 2.3.2018.pdf).                                                                           

Geen enkele van onze protestbrieven, zelfs per aangetekend schrijven, werden beantwoord. Er werd ook geen enkele hulp aangeboden door de hogere hiërarchie van de Brusselse Kerk. Enkel de verantwoordelijken van de Kerkfabriek hebben gepoogd deze trieste situatie te kalmeren.

In één jaar tijd heeft de Miniemen kerk de concerten georganiseerd door BOZAR, de cantates van de Miniemen en het Miniemen Festival verdreven. Nu rest er niets meer van muzikale programmatie van enige kwaliteit in de Miniemenkerk terwijl ze het geluk hadden hun voordeel te kunnen halen van een competent man van zo’n formaat als Jacques Vanherenthals.                                                                                                                          

Meer dan 40 jaar opbouwend werk werd vernietigd in amper twee jaar door het gebrek aan reactie van de kerkelijke overheid ten opzichte van de twee priesters.                                     

De balans is zwaar: geen culturele activiteiten meer,  het weg werken van personen in  zorgbehoevende staat, verlies van kerkgetrouwen.

Het vervolg…

Het Festival heeft zijn toevlucht gevonden in de volledig nieuwe en prachtige zaal van  de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. We zijn er ontvangen met open armen en kunnen genieten van alle media ondersteuning en logistiek van dit prestigieus museum.

Deze zaal is perfect aangepast voor concerten en kan genieten van de modernste technieken en comfort. De infrastructuur laat ook toe personen met beperkte mobiliteit te ontvangen. En temeer, we blijven in het zelfde stadsgedeelte. Bezoekers kunnen genieten van de vele fijne restaurants van de Zavel. Het openbaar vervoer is vlakbij..

Voor dit seizoen 2018 brengt onze artistiek directeur, Jacques Vanherenthals,  ons eens te meer een programma van zeer hoogstaande kwaliteit.

 

Waar:

In de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België

Regentschapsstraat 3 te 1000 Brussel

Toegang via de hoofdingang van het museum of beter nog via museumplaats(museumstraat)

 

WANNEER

Van 2 juli tot 31 augustus

Alle werkdagen van 12.00 uur tot 12.45 uur

 

PRIJS

Vrij ingang

 

  
 
Miniemen Festival 

Maandag 2 juli tot vrijdag 31 augustus 2018

In de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België

Regentschapsstraat 3 te 1000 Brussel

Elke werkdagen van 12U00 tot 12U45

 
Web site of the festival : http://www.festivaldesminimes.eu
Web site of the Centre de Merode : Center de Merode druk hier
 

 

**********

 

Programma van de week 

              

Week 1 juli

 

 
2018 Zomerprogramma

begint op Maandag 2 juli  en eindigt op vrijdag 31 augustus 2018  van 12U tot 12u45.

Festival programma 2018 druk hier

Het festival 2017 begint binnen enkele maanden. U kunt nu al het programma consulteren. Alle concerten nemen plaats in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Deze zaal is perfect aangepast voor concerten en kan genieten van de modernste technieken en comfort. De infrastructuur laat ook toe personen met beperkte mobiliteit te ontvangen. De heer Jacques Vanherenthals heeft U dit jaa nog verwend. Zoals U zult zien, is het programma gevarieerd en we denken date iedereen zijn gading zal vinden.
 
We presenteren klassieke muziek van alle eeuwen, wereldmuziek, zang, jazz en orgel.

Alle muzikanten van het festival wonen in België. Ze studeerden allen aan een conservatorium met zeer goede resultaten. Om hen nog beter te coachen, verwelkomen we grote muzikale persoonlijkheden die ook spelen op het festival. Dat is natuurlijk zeer stimulerend voor deze studenten.

 

 

Wat is het Miniemen Festival? 

Tijdens de zomer 1982, ging Pastoor Jacques Van der Biest  per wagon-lit voor puur toeristisch reden naar Stockholm.

Alle reizigers en toeristen werden begroet door studenten van het plaatselijke Conservatorium die hen, te midden vaneen  slopende dag, ter ontspanning gratis muziek in de kathedraal aanboden.

De principes waren eenvoudig : een prachtige kerk, een korte productie, jong talent die hun diensten gratis aanbieden en dus gratis toegang tot een breed scala van muziek van alle rijden en alle soorten.

Groot liefhebber van muziek, verleidde dit  de abt om zelf zo een soortgelijke festival te creëren. Maar hij moest het in praktijk  brengen. Om dit te doen, moest hij een serieuze organisatie voor de uitvoering oprichten omdat dit werk te veel voor een man alleen. Zo kwam de organisatie tot stand in 1986 .

Het principe is simpel: gratis concerten, kort (35 minuten) om 12.15 in de maanden juli en augustus en gespeeld door getalenteerde muzikanten.

In mei 2012 nam het Centre d'Oeuvres de Merode vzw, waarin de priester een drijvende kracht is, de leiding van het festival. Ze vertrouwen de artistieke verantwoordelijkheid toe aan de Heer Jacques Vanherenthals.

In juli 2018, het festival verhuist naar de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Wat zijn de doelen van de festival ?

Jonge virtuoze muzikanten uit binnen-en buitenland, kunnen concerten spelen in een prachtig kader. Dit is een kans voor hen om zich aan een gevarieerd publiek te leren kennen en hun talenten te oefenen in de kader van een festival.

Toeschouwers kunnen genieten van hun kunde en  helpen. Ze kunnen luisteren naar muziek in alle genres en van hoge kwaliteit  in de prachtige  Miniemenkerk.

Dez prachtige 18de-eeuwse kerk heeft een charme, een poëzie en een rust dat een gebruikelijk concertzaal niet kan bieden. De akoestiek is ook opmerkelijk en bijzonder.

Welke prijs?

De concerten zijn gratis en degenen die wensen om de kunstenaars en onze activiteiten te ondersteunen hebben de mogelijkheid om een kleine gift te doen aan het Centre de Merode.

Waar en wanneer?

In de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België

Regentschapsstraat 3 te 1000 Brussel

alle werkdagen (niet in het weekend en op feestdagen) om 12:00 in de maanden juli en augustus.

Duur van de concerten?

45 minuten

 
Professor en Kapelmaster Jacques Vanherenthals.
 

Jacques Vanherenthals begint zijn carrière als musicus in1969 bij de opera van Antwerpen (de huidige Vlaamseopera) en wel als contrabassist. In 1973 komt hij in dienst bij het symfonieorkest van de rtbf in Brussel waarin hij vijftien jaar zal spelen.

Vanaf 1988 bekleedt hij de post van directeur van de Academie van Nijvel. In 1989 krijgt hij de leiding van de Academie voor Muziek, dans en Spraakkunst van Vorst, waar hij tot 2010 het pedagogisch team leidt.

Naast zijn activiteiten als uitvoerend kunstenaar componeert hij talloze werken voor contrabas en hij richt in1982 het Contrabaskwartet van Brussel op waarmee hij gedurende tien jaar talrijke concerten geeft in Brussel, waaronder 300 voor Jeugd en Muziek, zowel als in het buitenland: in Louisiana, Quebec, Ontario, in Frankrijk, in Italië.

Hij kan zijn pedagogische activiteiten nog meer uitbouwen als chargé de cours voor kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, een post die hij bezet van 1984 tot 2006.

 

Van 1987 tot 2005 is hij artistiek directeur en vaste dirigent van het ensemble « Koor en Orkest van de Kapel van de Miniemen» dat in Brussel onder zijn leiding meer dan 160 cantates en alle grote koorwerken van Johann Sebastian Bach uitvoert.

Zijn achtergrond als geschoold orkestleider brengt hem er in 1994 toe l’Ensemble Orchestral de Bruxelles op te richten in samenwerking met contrabassist eric demesmaeker en musicoloog richard dehon.op dit moment is hij nog steeds de vaste dirigent en tekent voor de artistieke leiding.

Bij zijn eob werkt Jacques Vanherenthals samen met grote solisten als José van Dam, François-rené Duchable,
Aga Winska, Lorenzo Gatto, Marie Hallynck, Didier Poskin, Alexander Gurning, Alain Carré, met het vermaarde cavaleriekader van de Militaire School in Saumur en met Internationale Festivals, maar ook met ontelbaar veel jonge kunstenaars, die dankzij deze optredens een start met hun carrière hebben kunnen maken.

Verschillende cd’s van zijn hand getuigen van de kwaliteit van zijn werkzaamheden als dirigent zowel als componist en de talrijke werken geschreven voor contrabas op cd getuigen van zijn productieve scheppingskracht.

jacquesvanherenthals@gmail.com 

 
Fotos van de concerten
 
Directie van het Internationaal Festival van de Miniemenkerk.
 
Oprichter en bestuurder :
Jacques Van der Biest overgeleden de 5 mei 2016
 
Voorzitter : 
Amaury de Merode
 
Artistiek directeur  : 
Jacques Vanherenthals
 
Administratie : 
 
Marjana Mandi
Aurèle de Merode
Anne-Catherine Labrique
 
Penningmeester
Walter Van Damme
  
 
Alle die mensen zijn vrijwilligers en werken gratis.
 
Linken